Staráme sa o naše komunity

 

Predstavujeme vám našu aktuárku Danu Olah. Jej príbeh je len jeden z mnohých, kde môžete zistiť, ako my v Zurich Insurance Company pomáhame našim komunitám. Ak nie ste slepí voči tomu, čo sa deje okolo vás, určite zapadnete do našej kultúry.

Pre dobrú vec všetko

Mnohí z vás si možno ľudí, ktorí pracujú s číslami, predstavujú ako strohých profesionálov, ktorí jedinú radosť nachádzajú vo svojej práci. Skutočnosť je však úplne iná a v prípade našej aktuárky Dany Olah takáto predstava nemôže byť ďalej od pravdy.

Dana sa okrem svojej práce s nadšením a úsmevom venuje aj dobrovoľníctvu. S dobrovoľníckou činnosťou začala na skautingu, kde pripravovala program pre mladých skautov. Odtiaľ to už bolo len na skok k dobrovoľníckej práci so sociálne znevýhodnenými deťmi alebo ľuďmi s postihnutím. Spolu so svojou skautskou skupinou viedla letný tábor plný hier a vzdelávania pre deti z rómskych komunít.

V spolupráci s občianskym združením Žijeme TAK sa zase podieľala na pohybových a tanečných aktivitách pre ľudí s mentálnym postihnutím. Verí, že to najlepšie, čo môžeme pre postihnutých ľudí spraviť, je správať sa k nim ako k plnohodnotným členom spoločnosti. Aj preto spolupracuje s OZ Imobilio, ktorého primárnym cieľom je integrácia ľudí s postihnutím. Okrem toho Dana venuje svoj voľný čas aj ľuďom bez domova, pre ktorých organizovala rôzne prednášky s cieľom uľahčiť im návrat do bežného života.

Inšpirácia pre nás všetkých

Dana je pre všetkých kolegov veľkou inšpiráciou a zdrojom pozitívnej energie. Snaží sa ich motivovať a zatiahnuť do dobrovoľných aktivít, kde sa len dá. Preto nečudo, že keď napríklad občianske združenie Imobilio potrebovalo pomoc so stavebnými prácami, Danini kolegovia neotáľali ani chvíľu a priložili ruku dielu.

Keď v roku 2017 Z Zurich Foundation vyhlásila Global Community Champion Award za prácu v komunitách, jej kolegovia neváhali a Danu na toto ocenenie nominovali. Jej víťazstvo snáď prekvapilo len ju. Peniaze z výhry išli piatim rôznym neziskovým organizáciam blízkym jej srdcu. Celý tím je rád, že môže pracovať s niekým ako Dana, kto ich neustále motivuje robiť maximum pre komunity v ich okolí. Zurich Insurance je aj vďaka Daninmu príkladu spoločnosťou, ktorá robí všetko pre to, aby bol náš svet lepším a plným ľudí, ktorí sa neboja si navzájom pomáhať.

Aktuálne otvorené pozície v Bratislave